Teamflow #52
HR viden
HR viden
#52 Teamflow - samarbejde i optimale processer
/

Gæster

Line Hviid, finde hende på Linkedin elller på Lineh.dk

Rasmus Gøthgen, find ham på Linkedin eller på rasmusgothgen.com

Tilsammen driver de Flowcamp og de er værter på podcasten De Agile Rødder

I november afholdt Rasmus og Line et webinar, hvor de fortæller mere om deres tanker bag konceptet, se webinaret her.

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv og  HR viden

Hvad vi taler om, når vi mener flow i samarbejde, i teams og for den enkelte

Agilitet: metode til at arbejde med komplekse opgaver

WIP: Work In Progress Limit

LEAN: Procesoptimering, skabt i japan i bilindustrien, brugt globalt til optimering af relativt standardiserede metoder på samlebånd, kontor mm.

Hvordan får vi bedre flow i opgaveprocessen?

 1. Kortlæg jeres inflow-delivery proces. SAMMEN MED medarbejderne beskrives arbejdsprocessen
 2. Synliggør hvilke opgaver I arbejder på hver især
 3. Lyt tålmodigt til dine medarbejderes input

Hvis nogen savner at forstå Rasmus´reference til egern, så kan jeg kun opfordre til, at man ser den bedste Pixar film nogensinde: Up

HR viden
HR viden
#51 En Psykologisk tryg start på jobbet
/

Gæster

Helle Gransgaard, Psykologisk tryghed i praksis

Rasmus Ranmar, Impasse

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

En podcast om et projekt, der har udviklet en metode til at skabe bedre indgang på jobbet for unge (IT)medarbejdere

Oplevelsen af mental sundhed er udfordret hos de unge. Det skaber også en opgave på arbejdspladserne, der skal tage godt imod de unge, når de starter på arbejdspladserne og skal indgå i teams.

Det kan blive en bedre oplevelse, der sikrer medarbejdernes trivsel og optimerer virksomhedens performance.

Psykologisk tryghed kan udvikles som personlig og som team kompetence gennem improvisationsøvelser.

Hør om psykologisk tryghed, improvisation og hvordan det kan medvirke til at styrke teams og mental trivsel

(nogle af) konklusioner fra Tryg ITstart projektet:

 • Ansvaret for psykologisk tryghed ligger både i forhold til dig selv og for andre
 • Læring kræver åbenhed
 • Relationskompetencer
 • Psykologisk tryghed er en ledelsesopgave (formel og uformel ledelse)

Brug vores materiale fra Tryg ITstart projektet, når

– en ny ung medarbejder kommer ind på arbejdspladsen
– der kommer en ny medarbejdere ind i et team
– der identificeres udfordringer med tryghed og tillid

Projektet vi taler om er støttet af Velliv Foreningen

Arbejdshæftet med konklusioner og øvelser til at afdække og arbejde med at sikre en Tryg IT start kan hentes hos:
Bettina Prühs – Godt Arbejdsliv
Rasmus Ranmar – Impasse og
Helle Gransgaard – Psykologisk tryghed i praksis

Litteratur om det vi taler om:

Danmark nationale sundhedsprofil er en undersøgelse, der udføres hvert år af Statens Institut for folkesundhed.
Edmonson: The Fearless Organization
Timothy Clarke The 4 stages of psychological safety
Flere improvisationsøvelser kan findes ved at søge på Improøvelser eller improv game

Blogindlæg på Godtarbejdsliv.dk om psykologisk tryghed:

HR viden
HR viden
#50 Online læring og trivsel
/

Gæst : Henrik Mondrup fra Orbiscure

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

Kan vi bruge online læringsværktøjer til at skabe mere trivsel?

Hvad virker så, hvis man skal lære online?

 • Tilgængelighed
 • Repetition
 • Ekspertviden
 • Anonymitet

Hvordan bruger vi online læringsteknologi til at sikre trivsel og forebygge stress

Sæt klare regler op for, hvordan I bruger teknologien. Det gælder selvfølgelig ikke kun for online læringsapplikationer, men for alle tekniske løsninger der medvirker til at udføre jeres arbejde

Sæt nogle målinger op, der ikke kræver for mange indtastninger/forstyrrelser, men kan medvirke til at skabe et overblik over din helbredstilstand og dermed måske opnå erkendelse og reaktion hurtigere og dermed forebygge for høj/langvarig stress

Reflekter kritisk over, hvilke teknologier I bruger, hvorfor og hvordan I finder medarbejdernes motivation til at bruge de værktøjer, der tilbydes på arbejdspladsen.

Links til det vi taler om:

Achieving Change –  A practical guide to online courses for workplace learning, Henrik Mondrup (2020)

Orbiscure: Et online læringsværktøj til at forebygge og håndtere stress

Podcast med Raluca Stana om Technostress : #47 Technostress

Podcast om viden og kompetenceudvikling i virksomheder: #46 Viden i virksomheder

Godtarbejdsliv.dk er fuld af artikler om, hvordan I forebygger og håndtere stress på arbejdspladsen. Her er et par af dem:

HRviden podcast 49
HR viden
HR viden
#49 Personlig effektivitet
/

Gæst : Rikke Bech Skougaard fra Hybjerghus optimering

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

Hvordan vi bliver personligt effektive

Denne podcast diskuterer, hvordan vi bliver mere effektive hver især på jobbet. Det handler først og fremmest om at sikre høj livskvalitet, ved at lykkes bedre med opgaverne.

Rikke præsenterer tre grundliggende vilkår, der skal være tilstede for at du kan være personligt effektiv og dermed få en ‘yes’ følelse i dit daglige arbejde

Tag ansvar for din effektivitet og din egen trivsel

Pas på tidsoptimisme, planlæg med realistiske scenarier

Tag hånd om de sværeste opgaver først (Slug frøen, Brian Tracy)

2. Gør noget andet, hvis du vil have et andet resultat.
Nye handlinger skal erstatte de dårlige vaner.Lav en lille mikroforandring ad gangen, der kan bringe dit tættere på den arbejdsmetode, du ønsker. Skab små forandringer, der kan give dig succesoplevelser undervejs. Optimer dine processer med små skridt

Hvis du falder af hesten, så accepter det og kom op på hesten igen, så du kan komme videre

Vælt flasken, i stedet for at løbe hurtigere

3. Vær proaktiv.
Sæt dig selv i førersædet på dit eget liv og vælg retningen

Skab nogle vilkår for dig selv, som du kan fungere godt i

Gør en aktiv indsats for at kommer derhen du ønsker at komme.

Omfavn dine overspringshandlinger: de giver dig måske de pauser der skal til, for at du kan være effektiv mellem pauserne.

Links til det vi taler om:

Hvis man er nysgerrig på mere omkring bl.a. Personlig Effektivitet, så afholder Rikke jævlingt businessCamps for selvstændige, hvor du kan arbejde med at få mere ud af din virksomhed: https://www.businesscamp.nu/

Tillige ligger der noget forskelligt ”effektivitetsværktøjs-guf” på Rikkes blog: https://hybjerghus.dk/blog/

LEAN metoden : https://denstoredanske.lex.dk/lean_management

Start dagen med at spise frøen: Brian Tracy:

How To Be Productive | Brian Tracy

Læs mere om personlig effektivitet på Rikkes hjemmeside: Personligeffektivitet.org og på Godt Arbejdslivs blog:

Det er ikke første gang, effektivitet har været på dagsordenen i HRviden podcasts, men det er et stykke tid siden.

Lyt igen til

HR viden #23 : Trivsel og effektivitet: modsætning eller forudsætning?

HR viden#15 Effektivt arbejde – brug tiden rigtigt

HR viden #14: Effektivitet på jobbet – styrker og svagheder

 

HR viden
HR viden
#48 Virtuel teamudvikling
/

Hvordan udvikler man de sociale relationer i et virtuelt samarbejde?

Gæst Founder af Knowie Kalle Clausen-Bruun

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum

Denne podcast undersøger, hvordan vi få udvikling det gode teamsamarbejde, når teamet sidder spredt ud i tid og rum.

Gode råd til den leder, der har opgaven i at sikre det sociale aspekt af samarbejdet

Skab nogle sociale og personlige referencepunkter til hinanden, det giver tryghed og tillid til kollegerne, som er nødvendig for at være et højt performende team

Et studier viser, hvor ubehageligt networking opleves, hvis vi gør det for vores egen skyld: Learn to love networking

Derfor:

 1. Gør det sjovt og hyggeligt at lære kollegerne at kende. Det er nødvendigt for alle parter. Det er en ledelsesopgave at initiere de nødvendige små mellemrum, hvor teamet kan få den uformelle kendskab til hinanden
 2. Vær helt tydelig på, hvorfor det her er vigtig og hvad der forventes af den enkelte
 3. Vælg aktiviteter og processer hvor deltagerne enten kan købe ind på formålet, eller aktiviteten i sig selv. At møde op til en virtuel fredagsbar fordi et eller andet skal vi jo gøre bliver hurtigt nedprioriteret af mange deltagere. Vi skal undgå ”Let’s get it over with, so we can get back to work”.
 4. Gå selv forrest i at udvise “sårbarhed” ved at dele noget personligt. og træk dig så lidt tilbage, så teamet kan have det sjovt sammen, også ind imellem uden lederen

Ideer til, hvordan man kan have det sjovt med et virtuelt team:

Julefrokost og jul på kontoret: hvordan gør vi det i år?

Det vi også taler om:

At kende kollegerne øger livsglæden, (også) derfor skal vi gøre det til en prioritet at sikre arbejdsglæde: Making joy a Priority at work, Alex Liu, Kearney

Bruce Tuckmans udviklingsmodel: (udviklet i 1965) “forming (forventing) , storming (frustration), norming (tilpasning), performing (præstation), mourning (denne fase er senere tilføjet til at beskrive den proces der foregår, når teamet opløses)

Semantiske polariteter

Amy Edmonson: Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams, Author(s): Amy Edmondson Source: Administrative Science Quarterly, Vol. 44, No. 2 (Jun., 1999), pp. 350-383 Published by: Johnson Graduate School of Management, Cornell University

HR viden
HR viden
#47 Technostress
/

Technostress: hvordan vores forventninger til brug af teknologi medskaber stresset arbejde

Gæst: Raluca Stana Ph.d. Find Raluca på LinkedIn og hendes hjemmeside: RalucaStana.com Redaktør og værtinde: Bettina Prühs, hjemmeside: GodtArbejdsliv.dk

Find mig også på Facebook: Godt ArbejdslivHR viden og HR viden Forum  

“Klassiske” Technostress faktorer:

(Tarafdar et.al, gengivet i Stana & Nicolajsen 2021)

 • techno-invasion (der er teknologi alle vegne som invaderer vores liv)
 • complexity (der er intimiderende meget man skal forholde sig til)
 • uncertainty (hvad skal jeg bruge den til og hvordan)
 • overload (for meget teknik = multitasking)
 • insecurity (vi oplever vores rolle er truet af teknologi)

Den sociologiske faktor, Raluca skriver om: de forpligtelser vi stiller til hinanden og os selv

Gode råd til den virksomhed, der gerne vil forebygge technostress:

 • Lav eksplicit forventingsafstemning til hinandens arbejde og tilgængelighed
 • Find produktive omveje, når teknologien driller
 • Sørg for god ITstøtte og kompetenceudvikling til medarbejderne
 • Gør det legitimt at læse mails (hvis det er uproduktivt, så har I et andet problem med information overload)
 • Prioriter det sociale element af jeres samarbejde
 • Leder: gå forrest ved at handle som I har aftalt af det forventes I handler

Links til det vi taler om: Ralucas artikel med tabel, I kan tale en dialog om forpligtelse ud fra: A CAUTIONARY TALE: HOW CO-CONSTRUCTED WORK OBLIGATIONS LEAD TO ICT-RELATED TECHNOSTRESS

How_Co-Constructed_Work_Obligations_Lead_to_ICT-Related_Technostress, artikel af R. Stana

Dette kapitel som handler om Danmark som case study. Få adgang til, hvis du skriver til Raluca på mail eller på LinkedIn:  Sociological mechanisms behind ICT Related Technostress in the workplace  

HR viden Podcast med Luisa Gorgone om digitalisering og arbejdsmiljø: Digitalisering og arbejdsmiljø

Manden der knuste kalenderen: case fortælling om IIH Nordic og deres forsøg med 4-dages arbejdsuge og pomodoro teknikken

Find mere om Pomodorteknikken hos Alt Om Ledelse

Hr viden podcast #28: TAG KONTROL OVER DEN GRÆNSELØSE TEKNOLOGI. Podcast med Kasper Kiilerich Hyttel, der også har undersøgt, hvordan vi kan bruge teknologien uden at den overskrider vores psykologiske grænser

Læs flere artikler om det gode samarbejde via teknologi på Godtarbejdsliv.dk/blog

HR viden
HR viden
#46 Viden i virksomheder/

Kompetenceudvikling og læring i organisationer

I denne podcast diskuterer vi, hvilke kompetencer der efterlyses i videnarbejde og alle mulige andre jobs i 2021.

Bliv klogere på virksomhedens videnudvikling

Stefan Klein og Bettina Prühs diskuterer blandt andet:

 • hvad soft skills er og hvorfor de også er vigtige
 • hvordan virksomheden får mere værdi gennem en struktureret kompetenceudvikling
 • hvad forskellen er på viden og læring
 • hvordan man skaber en læringskultur

Gæst: Stefan Klein fra Degreed.com

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum

Links til det vi taler om:

Rapport fra Degreed om efterspørgsel af kompetencer: State of Skills 2021

Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

Organisatorisk læring, Christoffer Argyris

Læs mere om videndeling på GodtArbejdsliv.dk/blog

Podcast 45 Trivselssamtaler
HR viden
HR viden
#45 Trivselssamtaler i teamet
/

1o punkter til at sikre den gode trivselssamtale

 1. En god trivselssamtale kræver forberedelse. Sørg for at medarbejderne kender til trivselssamtalens formål, ramme og indhold inden afholdelse af trivselssamtalen.
 2. Udsend dagsorden i god tid, så medarbejderne er godt forberedt og klædt på til at indgå i dialogen. (Udarbejd gerne dagsorden sammen med TRIO (AMR og TR).
 3. Vær en god, imødekommende og lyttende mødeleder.
 4. Skab et psykologisk trygt rum, hvor du som leder gør det trygt for medarbejderne at deltage.
 5. Læg op til dialog og skab betingelser for en lærings- og feedbackkultur for alle parter.
 6. Udskiftning af tavshed med åbenhed og ærlighed og af frygt med engagement.
 7. Reager konstruktivt på input – uanset kvaliteten.
 8. Lyt aktivt til medarbejderne og brug åbne og anerkendende spørgsmål til at fremme forståelsen og støt medarbejderne i at være nysgerrige på hinandens bidrag.
 9. Hold den gode og anerkendende tone – det er et fælles ansvar.
 10. Formuler en konklusion af trivselssamtalen sammen med medarbejderne. Det er afgørende, at I følger op på trivselssamtalen og på det aftalte.

Danmarks mentale sundhedsdag

Afholdes i 2021 den 14. oktober (hele uge 41, dvs 9.-15. oktober) Tag en snak om jeres mentale sundhed – det er også at øve sig på at tale om den fælles trivsel Læs mere på GodtArbejdsliv.dk/DMS

eller hos Velliv Foreningen.

 

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs, læs flere artikler om trivselsamtaler på Godtarbejdsliv.dk/blog

Gæst: Birgitte Glifberg fra GLIFBERG PROCESSER

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv, GLIFBERG PROCESSER,  HR viden og HR viden Forum 

Blogindlæg på Godtarbejdsliv.dk/blog: Hvordan holder man en god trivselssamtale? 

Virtuelt samarbejde og ledelse
HR viden
HR viden
#44 Virtuelt samarbejde og ledelse/

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Gæst: Lise Dahl Arvedsen, Augmenti

Denne podcast fokuserer på ledelsesopgaven i det virtuelle samarbejde, nu og i fremtiden. Hvem skal lede? Hvordan leder man og hvilke kompetencer er nødvendige for at det kan fungere mindst lige så godt, som hvis det var muligt at sidde sammen fysisk og arbejde om opgaven.

Stærke virtuelle teams

Kræver at deltagerne har erfaringer med, hvad det kræver at fungere godt i det virtuelle rum
derfor : træn medarbejderne i det virtuelle samarbejde, både i forhold til de tekniske virkemidler I skal benytte, men også i at kommunikere på en god måde i
Ledelse er en fælles opgave som vi skaber sammen også i det virtuelle samarbejde.

Det er helt små handlinger, som fx at inkludere dem i det virtuelle rum og hele tiden orientere samtalen mod et fælles “vi”
Det er med til at skabe gode møde, men også en forudsætning for at kunne få skabt en fælles identitet i teamet

Hvordan gør I jeres organisation kompetente til at arbejde virtuelt i hybride teams?

• Eksperimenter med jeres arbejdsformer!
• Inddrag medarbejdernes erfaringer og prøv jer frem til at finde den rette sammensætning af virtuelle og analoge samarbejder.
• Fortsæt med at udvikle jeres teknologiske kompetencer og skab et godt samarbejde med ITafdelingen til at understøtte jeres behov for samarbejdsværktøjer
• Gør op med jeres forældede overbevisninger om, at performance kræver at man møder op på kontoret
• Skab kontinuerlig psykologisk tryghed i teamet, det forudsætter
• Stærke kommunikative kompetencer
• Spørg dine kolleger: hvordan har du det i dag?
• Skab tydelige rammer og handlerum for den enkelte medarbejder

Det vi taler om

Lise Dahl Arvedsen ph.d. afhandling: Leadership in interaction in a virtual context – A study of the role of leadership processes in a complex context, and how such processes are accomplished in practice

Meindl & Erlich: The Romance of Leadership and The Evaluation of Organizational Performance

NFA: Medarbejdere i storrumskontorer har markant højere sygefravær

Psykologisk tryghed:, Amy Edmonson: The fearless organization

Humble Inquiry, Edgar Schein

Støjfri Ledelse : Bog af Bastian Overgaard

McKinsey rapport: The Next Normal

Læs flere artikler om hybride teams, trivsel, og ledelse på Godtarbejdsliv.dk/blog

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

HR viden
HR viden
#43 Online mødepraksis/

Hvordan håndterer vi det hybride møde?

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs
Gæst: Bo Krüger, ekspert i møder og læring. Find ham også på MovingMinds.dk

Find os også på facebook:Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum

Læs flere artikler om møder, det hybride samarbejde og ledelse på Godtarbejdsliv.dk/blog

For at lave det gode hybride møde skal du:

 • Tage et særligt ansvar for at inkludere dem, der sidder på skærmen i mødelokalet
 • Blæse dem op i et STORT format, så I får sværere ved at overse dem
 • Udnævne en Steward, så en af jer har et særligt ansvar for at inkludere dem der deltager virtuelt
 • Have evt. en skærm hver – også jer der sidder sammen, så alle ser det samme sted hen

Hvilke kompetencer skal vi tilegne os, for at sikre gode online møder?

Du er NØDT til at tilegne dig nogle af de tekniske kompetencer for at kunne være den gode mødeleder. Udvælg evt. en eller to mødeteknologier, som du gør dig til ekspert i. Det gør det meget lettere for dig at planlægge og afvikle gode online møder

Find de teknologiske løsninger, der kan understøtte dit mødeformål

Det gode virtuelle møde kræver at du:

 • Laver en drejebog for mødet, så I udnytter de virtuelle muligheder, uden at gå amok i teknik, bare fordi du kan
 • Sørger for at dine mødedeltagere er fortrolige med de teknologier du vil bruge med dem
 • Er opmærksom på, at der skal skabes mere dynamik for at bevare folks opmærksomhed
 • Holder rigtige pauser hver 45. minut
 • Indrammer mødet ordentligt: en god start, en god afslutning og en forlængelse af mødet

Hvad er succeskriterierne for det effektive møde?

Det effektive møde, skaber ny læring, information, refleksion og efterlader deltagerne med energi til at arbejde videre

Hvis det skal lykkes, skal du overveje dine succeskriterier for mødet og lægge drejebogen derefter:

 • Hvad skal I have ud af dette møde?
 • Ryd op i dit indhold og skru ned for ambitionerne: hvad er det vigtigste emne at få behandlet på dette møde?
 • Hvor langt skal det virtuelle møde være?

Hvordan skaber vi gode virtuelle relationer?

Gode møderelationer kræver du udviser sårbarhed, for dermed at opnå tillid og skabe grobund for det gode samarbejde. Alle mødeledere bør tage ansvar for at give noget af sig selv og sikre, at møderne bliver gode. Hør også podcast #42, hvis du vil have flere tips til at sikre relationerne i dit møde.

Det vi taler om:

Standford studie: Gående møder øger produktiviteten,

Theresa Amabile, Professor at Harvard Business School:  The power of small wins

Parkinsons lov: Ifølge den britiske professor C. Northcote Parkinson (1909-93) vil ethvert arbejde udvide sig indtil, at det udfylder al den tid, der er til rådighed for dets udførelse

Behovet for psykologisk tryghed/sikkerhed i teamet kommer fra forskningen hos Amy Edmunson om den frygtløse organisation

Bestil Bos seneste bog om mødeledelse: https://www.akademisk.dk/moedeledelse-0

Samarbejdsplatforme

Miro

Mural

Howspace

Whatsapp

Basecamp