#24 Sammen om arbejdsmiljøet – værdifuld medarbejderrepræsentation

Medarbejderrepræsentanterne har en unik rolle i forhold til at sikre et godt samarbejde og arbejdsmiljø. Lovgivning og overenskomster giver mulighed for, at medarbejderne kan deltage i en demokratisk påvirkning af deres arbejdsforhold. Nogle gange tager det måske overhånd (?) I podcast 24 diskuterer Birgitte Glifberg og Bettina Prühs MED-udvalgs værdi, TR & AmiRs roller og hvordan de bedst sættes i spil.