Tag Archive for: arbejdsmarked

Tag Archive for: arbejdsmarked

Nyuddannet jobsøgende
HR viden
HR viden
#38 Nyuddannet og jobsøgende
/

Er du jobsøgende nyuddannet akademiker (eller bare jobsøgende)?

I denne podcast diskuterer karriererådgiver Hasse Groth fra Ballisager jobsøgningforbedring med Bettina Prühs fra Godt Arbejdsliv.

Hvordan forbereder man sig på studiet til at kunne passe ind i et jobopslag, når studiet er abstrakt og ukonkret?

Sådan øger du dine chancer mens du studerer, for at komme i job bagefter

 • nedskriv løbende hvilke kompetencer du opnår med det du laver på studiet. Hvordan kan dine nye indsigter omsættes til praksis?
 • se udad: vær nysgerrig på hvad der sker i den branche du vil hen i, følg med i markedets tendense
 • find om muligt et studiejob i den branche du gerne vil arbejde i efter studiet
 • under alle omstændigheder find et studiejob

Sådan kommer du hurtigere i job som nyuddannet akademiker

 • vær skarp på hvad du gerne vil og gør dig smal for at tydeliggøre hvad du kan
 • se dig selv i jobbet allerede
 • tag udgangspunkt i historiske stillingsopslag, for at lære virksomheden at kende
 • gør dig tydelig i markedet, også udenfor jobopslagene
 • gør det klart og konkret, hvad du kan bidrage med. find din mentale spade fram
 • undersøg status på offentlige stillinger inden du bruger energi på at søge dem

Hvad kan universiteterne gøre, for bedre at forberede de studerende til jobs?

 • hjælp med at afklare de studerende med hvad de kan bidrage til konkret
 • træning af jobsøgning i studiet
 • mere forretningsforståelse ind i pensum
 • bedre kontakt mellem studerende og virksomhederne under studiet

Hvordan bidrager virksomhederne til at få nyuddannede hurtigere i jobs?

 • åben døren for nyuddannede, ansæt dem i 4 ugers virksomhedspraktik så de kan gøre sig nogle erfaringer med at arbejde
 • Lad være med at kopierer en tidligere medarbejderprofil, når I laver jeres jobopslag: hvad er det præcis for opgaver der skal løses og hvordan kan en ny medarbejder se ud?
 • tænk  ud over jobtitler og se på jobbehov i stedet

Gæst: Karriererådgiver Hasse Groth fra konsulenthuset Ballisager

Find HR viden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum

Podcast redaktør og værtinde: Bettina Prühs, jeg er også på Linkedin, twitter og mail: skriv til bp[SNABELA]godtarbejdsliv.dk

Links til det vi taler om:

Berlingske Tidende 4. marts 2020: 6.100 akademikere går ledige i København: »Vi får ikke det for pengene, som vi i øjeblikket betaler«

Rekrutteringsanalysen fra Ballisager: Sådan rekrutterer de danske virksomheder 2011-2019

Reglerne for virksomhedspraktik

Podcast 31 Arbejdet som jobsøgende (måske med handicap)
HR viden
HR viden
#31 Arbejdet som jobsøgende (nogen gange med handicap)
/

I denne podcast drøfter Bettina Prühs og Dorthe R. Nielsen hvordan det er at være jobsøgende. Hvad det er for udfordringer der møde den jobsøgende. Hvad kunne være anderledes?

Vi diskuterer virksomhedspraktik ordningerne, jobsøgningsstruktur og mindset hos arbejdsgiverne, der måske skal tænke lidt ud af boksen, når de slår nye jobs op.

Nogle råd om job/medarbejdersøgning

Til jobsøgere

Find og brug fire ugers praktik og sæt mål for hvad du vil bruge dem til.
Gør dig umage med dine ansøgninger
Lav en struktur i din jobsøgning; brug erfaringerne til at forbedre arbejdet
Find og opsøg fælleskaber hvor du kan hente støtte og opbakning.

Til jobsystemet – jobcentre og A-kasser

Tilbyd fast sagsbehandler – det gavner samarbejdet, udarbejdelse af planer og kan være med til at reducere stress hos den jobsøgende.
Tilbyd gerne praktik; men brug dem med omtanke for den jobsøgende og inddrag den jobsøgende i at formulere mål for praktikken.
Gør mere plads til fagligt kvalificerende frivilligt arbejde

Til arbejdsgivere

Giv ansøgere feedback, så de kan blive bedre til opgaven: hvad skal hun gøre næste gang hun søger job hos jer?
Når du mangler reessourcer, så tænk i opgaver frem for hele jobs, når du overvejer at slå nye jobs op
Når du ansætter personer med handicap, så inddrag den ansatte i tilrettelæggelse af jobbet
Vær tydelig i din kvalifikationsbeskrivelse, så ingen af os behøver spilde sin tid

Links til dem og det vi taler om undervejs

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: Anbefalinger til arbejdet med det gode CV 
Om Jobcentrenes samarbejde med virksomheder: Cabi
Regler om frivilligt arbejde som ledig: Center for frivilligt socialt arbejde

Job og nedsat arbejdsevne: Cabi
Om synshandicap. Dansk blindesamfund.
Om ordblindhed. Ordblinde / Dysleksi foreningen i Danmark. 

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs, organisationskonsulent i Godt Arbejdsliv

Find HR viden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum
Bettina er også på Linkedin, twitter og mail: skriv til bp[SNABELA]godtarbejdsliv.dk

Medproducer og gæst: Dorthe Randahl Nielsen, jobsøgende vejleder og jobformidler med erfaring indenfor handicapområdet. Dorthe kan du finde på LinkedIn

Podcast 21: Hvordan kommer man i job igen i en sen alder?
HR viden
HR viden
#21 Det grå guld - hvordan kommer man i job igen i en sen alder?
/

Det grå guld – hvordan kommer man i job igen i en sen alder?

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs, fra Godt Arbejdsliv. Skriv til bp@godtarbejdsliv.dk

Gæst: Hans Ussing fra FirmaPlus ,

Find Hans på Linkedin 

Find Bettina på LinkedIn

De ældre er nødvendige og ønskede – også af de unge

Men de halter stadig efter i ansættelsesstatistikkerne:

Arbejdskraftundersøgelsen 2. kvartal 2018

Og det kan være angstfyldt at søge ned i et deltidsjob. For så er der frygt for at blive fyret.

Hvad sker der ved at bliver fyret som ældre?

Selvmordsstatistikken for 60´årige mænd er alt for høj, formentlig fordi de mister deres identitet, når arbejdet ryger.

Mange keder sig og ludomani er en af de store risici man skal passe på, hvis man mister sit job.

Der skal ændres mindset til at få øje på de ældre

Hans artikel bragt i Berlingske Tidende i Juni 2018:

Der er 240.000 i ældrestyrken, som gerne vil være en del af arbejdsmarkedet. (Kilde statistikbanken 2016, henvist fra Lederne)

Hvordan fastholder man som arbejdsgiver sine ældre medarbejdere?

 • Husk at give dem ros – ældre har også brug for anerkendelse
 • Spørg ind til, hvordan de har det og hvad de har brug for og lyst til fremover
 • Træn dine ledere til at have en mindset til at kunne se værdien af de ældre medarbejdere
 • Tænk mere i fastholdelse og samarbejde mellem generationerne.

Hvordan finder man job igen, hvis man gerne vil fortsætte med at arbejde, selvom man er blevet fyret i en høj alder?

 • Søg rådgivning i jobcentret, de har også adgang til eksempelvis FirmaPlus, som kan hjælpe med at få dig i job igen.
 • Find ud af, hvad du gerne vil og fokuser din jobsøgning.
 • Lav et godt CV; Tænk i kompetencer og resultater. Hvad er du egentlig god til?
 • Gør noget anderledes. Du er nødt til at gøre noget ekstra, for at træde igennem HRsystemer og fordomme filtre.
 • Brug dit netværk (ikke de allernærmeste). Find frem til dem du kender, som måske kender dem, du gerne vil i kontakt med.
 • Lad både følelser og fornuft råde, når du søger dit næste job. Giv slip på din gamle identitet (og løn). Måske er lønnen ikke længere det vigtigste for dig
 • Tænk ud over de store virksomheder, små virksomheder kan også have stor gavn af dig og din store erfaring.

Læs flere artikler om arbejdsmarkedet og arbejdsliv på Godtarbejdsliv.dk/blog

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

Podcast 20: Det grå guld - hvordan man fastholder den ældre arbejdsstyrke
HR viden
HR viden
#20 Det grå guld - hvordan man fastholder den ældre arbejdsstyrke
/

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs, fra Godt Arbejdsliv http://www.godtarbejdsliv.dk. Skriv til bp@godtarbejdsliv.dk

Gæst: Hans Ussing fra FirmaPlus https://firmaplus.dk/,

Find Hans på Linkedin

Find Bettina på LinkedIn

Læs flere artikler om arbejdsmarkedet og arbejdsliv på Godtarbejdsliv.dk/blog

Er det svært at være gammel på arbejdsmarkedet?

Hvis man har fulgt lidt med i arbejdsmarkedet selv om det har været sommerferie, så har de seneste måneder budt på meget positive meldinger for seniorer på arbejdsmarkedet:

Altinget 8. juni 2018:  “Frem mod 2035 forventes arbejdsstyrken at vokse med en kvart million mennesker.

Tre fjerdedele af denne stigning i arbejdsstyrken vil komme fra mennesker, der er fyldt 65 år. I 2035 vil hver tiende erhvervsaktiv være fyldt 65 år, mod knap hver tyvende i 2015. Seniorer bliver hovedleverandører af tilvæksten i arbejdsstyrken.”

Sten Bocian i Børsen 19. juli 2018:  “Den højere pensionsalder gør, at de ældre i større udstrækning indretter deres arbejdsliv efter, at de skal blive flere år på arbejdsmarkedet.

Derudover sikrer den højere pensionsalder, at det er mere attraktivt for virksomhederne at ansætte en 55-årig eller en 61-årig.”

Information den 20. august: “På fire år er beskæftigelsen for de 60+-årige steget med 52.000 personer.”

Artikel fra Dansk Industri: +50 medarbejdere fylder virksomhederne

 

Ældre Sagen: Arbejdsgiverne skal kalde seniorerne til samtale, Altinget 8. juni 2018

Hvad er så problemet for ældre arbejdsduelige ?

HR systemerne er i vejen for at gøre 50+ segmentet tydeligt

Rekrutteringssystemer filtrerer for let de ældre fra.

Derfor kan det være svært bare at komme i nærheden af en leder, som søger en ny medarbejder.

Lederens mindset er heller ikke indstillet på, at ansætte nogen, der ofte er ældre end dem selv.

De skal lære at se værdien af, OGSÅ at have nogen de kan sparre med i stedet for kun at ansætte andre unge, som kan “formes”

Hvad er de værd? Pas på antagelser omkring, at de ældre nødvendigvis skal have samme løn som de er vant til fra tidligere job. Måske ønsker de noget andet? Måske er lavere arbejdstid et større ønske.

Hvordan kan vi skabe bedre vilkår på arbejdspladsen til at sikre seniorers arbejdsevne og -vilje?

 1. Lederne skal have et 50+ mindset, altså forstå værdien af, at beholde de ældre medarbejderes viden. Den kan være et godt supplement til de yngres fornyelse.
 2. Tag samtaler med medarbejderen løbende. Lad være med at antage, at alle ønsker sig at gå på pension hurtigst muligt
 3. Tilpas jobbet efter behov og arbejdsevne, så får du loyale og engagerede medarbejdere, der vil sælge din virksomhed rigtig godt overfor potentielle kandidater
 4. Søg rådgivning i eksempelvis pensionskassen eller Firmaplus , hvis du er i tvivl om dine forpligtelser og muligheder i forhold til at ansætte eller fastholde en ældre medarbejder.

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum