Tag Archive for: effektivitet

Tag Archive for: effektivitet

HRviden podcast 49
HR viden
HR viden
#49 Personlig effektivitet
/

Gæst : Rikke Bech Skougaard fra Hybjerghus optimering

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

Hvordan vi bliver personligt effektive

Denne podcast diskuterer, hvordan vi bliver mere effektive hver især på jobbet. Det handler først og fremmest om at sikre høj livskvalitet, ved at lykkes bedre med opgaverne.

Rikke præsenterer tre grundliggende vilkår, der skal være tilstede for at du kan være personligt effektiv og dermed få en ‘yes’ følelse i dit daglige arbejde

Tag ansvar for din effektivitet og din egen trivsel

Pas på tidsoptimisme, planlæg med realistiske scenarier

Tag hånd om de sværeste opgaver først (Slug frøen, Brian Tracy)

2. Gør noget andet, hvis du vil have et andet resultat.
Nye handlinger skal erstatte de dårlige vaner.Lav en lille mikroforandring ad gangen, der kan bringe dit tættere på den arbejdsmetode, du ønsker. Skab små forandringer, der kan give dig succesoplevelser undervejs. Optimer dine processer med små skridt

Hvis du falder af hesten, så accepter det og kom op på hesten igen, så du kan komme videre

Vælt flasken, i stedet for at løbe hurtigere

3. Vær proaktiv.
Sæt dig selv i førersædet på dit eget liv og vælg retningen

Skab nogle vilkår for dig selv, som du kan fungere godt i

Gør en aktiv indsats for at kommer derhen du ønsker at komme.

Omfavn dine overspringshandlinger: de giver dig måske de pauser der skal til, for at du kan være effektiv mellem pauserne.

Links til det vi taler om:

Hvis man er nysgerrig på mere omkring bl.a. Personlig Effektivitet, så afholder Rikke jævlingt businessCamps for selvstændige, hvor du kan arbejde med at få mere ud af din virksomhed: https://www.businesscamp.nu/

Tillige ligger der noget forskelligt ”effektivitetsværktøjs-guf” på Rikkes blog: https://hybjerghus.dk/blog/

LEAN metoden : https://denstoredanske.lex.dk/lean_management

Start dagen med at spise frøen: Brian Tracy:

How To Be Productive | Brian Tracy

Læs mere om personlig effektivitet på Rikkes hjemmeside: Personligeffektivitet.org og på Godt Arbejdslivs blog:

Det er ikke første gang, effektivitet har været på dagsordenen i HRviden podcasts, men det er et stykke tid siden.

Lyt igen til

HR viden #23 : Trivsel og effektivitet: modsætning eller forudsætning?

HR viden#15 Effektivt arbejde – brug tiden rigtigt

HR viden #14: Effektivitet på jobbet – styrker og svagheder

 

Brug tiden rigtigt på jobbet
HR viden
HR viden
#15 Effektivt arbejde - brug tiden rigtig
/

I denne podcast fortsætter Bettina Prühs fra Godt Arbejdsliv med at tale om, hvordan man bliver mere effektiv i sin arbejdsdag.

Der gennemgås fem hovedpunkter, som kendetegner et effektivt arbejde:

Hvis du skal være effektiv på jobbet, skal du gøre:

 1. de rigtige ting
 2. i rigtig rækkefølge
 3. i rette tid
 4. godt nok
 5. uden spild af ressourcer

Gør de rigtige ting:

For at prioritere dine opgaver, så du bruger tiden på de rigtige ting, kan du benytte Stephen Coveys Matrix fra bogen “7 Gode vaner”:

Haster_HasterIkke_Vigtigt_Ikkevigtigt

I rigtig rækkefølge:

Opdel dine opgaver i disse fire kategorier og prioriter så dine opgaver, så du får de vigtige hasteopgaver ad vejen og kan arbejde med de vigtige opgaver, som ikke haster (endnu)
Planlægning din arbejdsdag om morgenen, eller se  på hvad du skal nå i  morgen, inden du går hjem.
Løs opgaverne i den fastlagte rækkefølge.

Gør en ting ad gangen
Læg beslægtede sager sammen
Undgå impulsive afbrydelser
Lav opfølgning på igangværende opgaver

I rette tid:

Læg mærke til, hvor god (eller dårlig) du er til at estimere dine opgaver. Er du tidsoptimist eller pessimist?

Godt nok:

“Striving to better, oft we mar what’s well.” (Shakespeare)
“The best is the enemy of the good.” (Voltaire)
“Better a diamond with a flaw than a pebble without.” (Confucius)

Uden spild af ressourcer

Arbejd aldrig med en sag uden at gøre noget ved den.

Læs flere artikler om psykisk arbejdsmiljø og ledelse på Bettina Prühs´ hjemmeside Godtarbejdsliv.dk/blog  eller find os på facebook: Godt ArbejdslivHR viden og HR viden Forum

Skriv gerne til bp@godtarbejdsliv.dk eller info@hrviden.dk

Podcast 14: SWOT effektivitet
HR viden
HR viden
#14 Effektivitet på jobbet - styrker og svagheder
/

Personlig effektivitet på jobbet – vejen til bedre arbejdsglæde

Denne podcast handler om personlig effektivitet på arbejdet – en af måderne at opnå større jobtilfredshed og skabe mere plads til de udfordrende og motiverende opgaver.

I podcasten taler Bettina Prühs fra Godt Arbejdsliv om SWOT analysen som et redskab til at opnå et overblik over, hvor dine styrker og begrænsninger ligger for at være effektiv – hos dig selv og i dit arbejdsmiljø

Brugbare interne styrker:

Brug skemaet til at afdække hvad det er du gør i hverdagen, som sikrer din effektivitet. Det er disse ting du skal have skabt mere plads til og mulighed for at gøre mere af. Eksempelvis:

 • Jeg står op i god tid, så jeg når at få en god start på dagen
 • Sætter tid af til mødeforberedelse
 • Har et to-do værktøj der hjælper mig med at huske og prioritere dine opgaver

Begrænsende interne svagheder:

Hvad gør du så, som forhindrer dig i at være negativ? Overspringshandlinger, dårlige vaner, tidsspild, fx:

 • Jeg checker hele tiden facebook og LinkedIn
 • Jeg har svært ved ikke at lytte med til den samtale der foregår hos min sidemand
 • Jeg får ikke gjort tingene færdig, for jeg synes det er sjovere at starte nyt op
 • Derfor har jeg gang i for  mange ting samtidig og mister overblikket

Brugbare eksterne muligheder:

Hvilke muligheder har du på din arbejdsplads, som styrker din personlige effektivitet?

 • Stillerumskontorer eller lyddæmpning
 • Aftaler om hvornår man skal tage telefonen eller hvor lang tid man kan ignorere sine emails
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads – let mobil tilgængelighed
 • Stor fleksibilitet i arbejdstid
 • Renseri eller madaftaler

Begrænsende eksterne trusler:

Hvordan er din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø en trussel for din effektivitet?

 • Storrumskontorer der ikke giver arbejdsro
 • En forventning om at alle medarbejdere læser alle deres mails indenfor kort tid
 • Kolleger, chefer og kunder, der altid kan ringe eller skrive til dig og forventer instant response

Download SWOT_skema 

Husk, at du er medskaber af dit arbejdsmiljø, så hvis du begynder at ændre vaner, så kan andre følge med. Det er næppe kun dig, der er udfordret på din effektivitet.

Læs flere artikler om psykisk arbejdsmiljø og ledelse på Bettina Prühs´ hjemmeside Godtarbejdsliv.dk/blog  eller find os på facebook: Godt ArbejdslivHR viden og HR viden Forum