Tag Archive for: forebyggelse

HR viden
HR viden
#50 Online læring og trivsel
/

Gæst : Henrik Mondrup fra Orbiscure

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

Kan vi bruge online læringsværktøjer til at skabe mere trivsel?

Hvad virker så, hvis man skal lære online?

  • Tilgængelighed
  • Repetition
  • Ekspertviden
  • Anonymitet

Hvordan bruger vi online læringsteknologi til at sikre trivsel og forebygge stress

Sæt klare regler op for, hvordan I bruger teknologien. Det gælder selvfølgelig ikke kun for online læringsapplikationer, men for alle tekniske løsninger der medvirker til at udføre jeres arbejde

Sæt nogle målinger op, der ikke kræver for mange indtastninger/forstyrrelser, men kan medvirke til at skabe et overblik over din helbredstilstand og dermed måske opnå erkendelse og reaktion hurtigere og dermed forebygge for høj/langvarig stress

Reflekter kritisk over, hvilke teknologier I bruger, hvorfor og hvordan I finder medarbejdernes motivation til at bruge de værktøjer, der tilbydes på arbejdspladsen.

Links til det vi taler om:

Achieving Change –  A practical guide to online courses for workplace learning, Henrik Mondrup (2020)

Orbiscure: Et online læringsværktøj til at forebygge og håndtere stress

Podcast med Raluca Stana om Technostress : #47 Technostress

Podcast om viden og kompetenceudvikling i virksomheder: #46 Viden i virksomheder

Godtarbejdsliv.dk er fuld af artikler om, hvordan I forebygger og håndtere stress på arbejdspladsen. Her er et par af dem: