Tag Archive for: kommunikation

Podcast 37: Feedback på arbejdet
HR viden
HR viden
#37 Feedback på arbejdspladsen
/

Hvad er feedback og hvordan kan det bruges som et værktøj til at skabe organisatorisk læring?

Feedback Advisor Morten Melby og podcastværtinde/organisationskonsulent Bettina Prühs diskuterer feedback som redskab, forudsætninger for god feedback og nogle af de fælder man kan rende ind i,hvis man vil bruge feedback struktureret på arbejdspladsen

Feedback fortolkes i denne samtale som “Al information vi kan bruge til at lære om vores egen edafærd med henblik på udvikling”

Feedbackens forudsætninger:

 • En overbevisning om, at jeg kan ændre mig og vil acceptere, at andres opfattelser af mig også påvirker mine relationer
 • Etablering af nogle klare spilleregler om, hvordan feedback bruges på arbejdspladsen
 • Tillidsfulde og nysgerrige relationer
 • Skab muligheden for at støde ind i feedbacken, mens du kører på rygradden: skab en passende forstyrrelse hos dem, der ikke er helt så åbne overfor at modtage feedback

5 Gode råd til at skabe en feedback kultur

  1. Start med at fokuserer på det, der går godt
  2. Giv kun feedback når det bestilles af andre
  3. Indarbejd feedback i jeres strukturer, fx som afslutning på jeres møder
  4. Giv plads til, at modtageren selv medvirke til at bestemme hvad der skal gives feedback på (sæt spillepladen, men giv spillerum)
  5. Øv jer, når der ikke er ild i lokalet

5 søjler i en sund feedbackkultur

Tillid

Nysgerrighed

Anerkendende miljø

Kompetencer & struktur

Mål

Gæst: Feedback Advisor Morten Melby fra Feedwork

Find HR viden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum

Podcast redaktør og værtinde: Bettina Prühs, jeg er også på Linkedin, twitter og mail: skriv til bp[SNABELA]godtarbejdsliv.dk

Links til noget af det vi taler om:

Feedbackens fejlagtige fortræffeligheder, Djøfbladet Annemette Schultz Jørgensen, juli 2019

Det metastudie om feedbacks effektivitet Morten taler om:

The Feedback Fallacy, Marcus Buckingham, Ashley Goodall March–April 2019 Issue Harward Business Review

Negative Feedback Rarely Leads to Improvement, Scott Berinato, HBR januar 2018

Læs mere om den sunde feedback kultur hos Feedwork

System 1 og system 2 processer, Daniel Kahneman m.fl dual procesteori

HR viden
HR viden
#17 Intern kommunikation (ved sygefravær)
/

I denne podcast diskuterer Bettina Prühs fra Godt Arbejdsliv intern kommunikation i forbindelse med sygefravær med Chief connectivity officer Sebastian Storm fra Storm Connect

Hvordan skal lederen bedst kommunikere med en sygemeldt medarbejder og med de interessenter, der har andel i et  sygefravær?

Det er hovedspørgsmålet vi cirkulerer omkring i denne podcast. Men vi kommer også over i nogle mere grundlæggende kommunikationsspekulationer:

Det handler om intern kommunikation, information og formidling mellem ledelse og medarbejdere i virksomheder.

Kommunikation samler eller skiller

Kommunikation er mange ting og sjældent kun formidling (så er det envejskommunikation, hvilket sjældent fungerer efter planen, da det intenderede budskab sjældent er det, informationen bliver fortolket til)

Leder: tag dit kommunikationsansvar!

Lederen skal være kommunikationsagent og sørge for at bringe informationen videre: hvis der ikke kommer noget kommunikation fra ledelsen, påstår der andre forklaringer, som medarbejderne forsøger at fortolke deres oplevelser gennem

Det skaber rygter, spekulationer, bekymring og misinformation

Man kan ikke undgå uformel kommunikation, men det er lettere at styre budskaberne, hvis man har et overblik over, hvordan den foregår.

Uformel kommunikation har stor betydning for, hvilke budskaber der sættes fokus på i en organisation. Du kan ikke forhindre den, heller ikke ved sygefravær.

Hvem er den, der ved det hele og har de interne kontakter (hvem er den formelle informationshub?)

Se mere om netværksanalyser hos Innovisor

Hvad er god kommunikation?

Der er ikke en kageopskrift på, hvad god kommunikation er, for metode og strukturer skal tilpasses den organisation der skal kommunikeres i

Kommunikation og ledelse er to sider af samme sag. “Hvis du ikke formår at kommunikere, formår du heller ikke at lede” (Sebastian)

Ifølge Mikkel Jørnvil, ledelsesrådgiver i Nordea lister er der seks ledelsesgrundstoffer:

 • Humor
 • Empati
 • Selvindsigt
 • Refleksion
 • Fornuft
 • Mod

Disse seks grundstoffer kan også siges at kendetegne god kommunikation (ifølge Sebastian Storm)

Hvordan implementerer man god intern kommunikation i praksis?

Besvar spørgsmålet: Hvad vil vi gerne have karakteriserer vores virksomhed?

Hvilke medarbejdertyper har vi og hvad ønsker de?

Hvad vil vi gerne have medarbejderne siger om os?

Stik en finger i jorden: husk at tilpasse kommunikationsformerne efter medarbejdernes kommunikationsbehov

Etabler de strukturer, der vil  have den ønskede effekt: eksempelvis tavlemøder, chatfora, åben dør politik.

Kommunikation under sygefravær

I historien om Allan, som bliver sygemeldt med stress er det løbende spørgsmål: Hvordan kommunikerer Allans chef bedst med Allan og hans behandler, hans kolleger osv.?

Selvom Sebastian ikke vil give en generel opskrift på, hvordan det bør gøres, så kommer vi gennem samtalen frem til nogle gode råd til Lederen i hvert fald i dette eksempel

 1. Inden lederen kommunikerer med Allan, skal han være opmærksom på, hvilket relation der er mellem dem.
 2. Der skal helst være skabt en kommunikationskultur, for at kunne formidle informationen troværdigt
 3. Aftal med Allan, hvem der må vide hvad.
 4. Pas på med ikke kun at have fokus på det faglige, de menneskelige aspekter skal også rummes i moderne ledelse. Nogle gange kan det måske være en fordel at distancere kommunikationen for at skabe en tryghed i dialogen, hvis den er sårbar. Men der skal også være plads til at kunne udtrykke og modtage de mere humane sider af arbejdsrelationen.
 5. Hold nogle mundtlige fysiske (hvis muligt) statusmøder, ledere informerer om, hvilket aftaler der er lavet med Allan pt.

Læs flere artikler om sygefravær og psykisk arbejdsmiljø på Bettina Prühs´ hjemmeside Godtarbejdsliv.dk/blog . Find Sebastian Storms hjemmeside på Storm connect

eller find os på facebook: Godt Arbejdsliv, Storm Connect,  HR viden og HR viden Forum

Tag Archive for: kommunikation