Tag Archive for: læring

Tag Archive for: læring

HR viden
HR viden
#50 Online læring og trivsel
/

Gæst : Henrik Mondrup fra Orbiscure

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

Kan vi bruge online læringsværktøjer til at skabe mere trivsel?

Hvad virker så, hvis man skal lære online?

  • Tilgængelighed
  • Repetition
  • Ekspertviden
  • Anonymitet

Hvordan bruger vi online læringsteknologi til at sikre trivsel og forebygge stress

Sæt klare regler op for, hvordan I bruger teknologien. Det gælder selvfølgelig ikke kun for online læringsapplikationer, men for alle tekniske løsninger der medvirker til at udføre jeres arbejde

Sæt nogle målinger op, der ikke kræver for mange indtastninger/forstyrrelser, men kan medvirke til at skabe et overblik over din helbredstilstand og dermed måske opnå erkendelse og reaktion hurtigere og dermed forebygge for høj/langvarig stress

Reflekter kritisk over, hvilke teknologier I bruger, hvorfor og hvordan I finder medarbejdernes motivation til at bruge de værktøjer, der tilbydes på arbejdspladsen.

Links til det vi taler om:

Achieving Change –  A practical guide to online courses for workplace learning, Henrik Mondrup (2020)

Orbiscure: Et online læringsværktøj til at forebygge og håndtere stress

Podcast med Raluca Stana om Technostress : #47 Technostress

Podcast om viden og kompetenceudvikling i virksomheder: #46 Viden i virksomheder

Godtarbejdsliv.dk er fuld af artikler om, hvordan I forebygger og håndtere stress på arbejdspladsen. Her er et par af dem:

HR viden
HR viden
#46 Viden i virksomheder
/

Kompetenceudvikling og læring i organisationer

I denne podcast diskuterer vi, hvilke kompetencer der efterlyses i videnarbejde og alle mulige andre jobs i 2021.

Bliv klogere på virksomhedens videnudvikling

Stefan Klein og Bettina Prühs diskuterer blandt andet:

  • hvad soft skills er og hvorfor de også er vigtige
  • hvordan virksomheden får mere værdi gennem en struktureret kompetenceudvikling
  • hvad forskellen er på viden og læring
  • hvordan man skaber en læringskultur

Gæst: Stefan Klein fra Degreed.com

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum

Links til det vi taler om:

Rapport fra Degreed om efterspørgsel af kompetencer: State of Skills 2021

Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

Organisatorisk læring, Christoffer Argyris

Læs mere om videndeling på GodtArbejdsliv.dk/blog