Tag Archive for: organisationsudvikling

HR viden
HR viden
#51 En Psykologisk tryg start på jobbet
/

Gæster

Helle Gransgaard, Psykologisk tryghed i praksis

Rasmus Ranmar, Impasse

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

En podcast om et projekt, der har udviklet en metode til at skabe bedre indgang på jobbet for unge (IT)medarbejdere

Oplevelsen af mental sundhed er udfordret hos de unge. Det skaber også en opgave på arbejdspladserne, der skal tage godt imod de unge, når de starter på arbejdspladserne og skal indgå i teams.

Det kan blive en bedre oplevelse, der sikrer medarbejdernes trivsel og optimerer virksomhedens performance.

Psykologisk tryghed kan udvikles som personlig og som team kompetence gennem improvisationsøvelser.

Hør om psykologisk tryghed, improvisation og hvordan det kan medvirke til at styrke teams og mental trivsel

(nogle af) konklusioner fra Tryg ITstart projektet:

  • Ansvaret for psykologisk tryghed ligger både i forhold til dig selv og for andre
  • Læring kræver åbenhed
  • Relationskompetencer
  • Psykologisk tryghed er en ledelsesopgave (formel og uformel ledelse)

Brug vores materiale fra Tryg ITstart projektet, når

– en ny ung medarbejder kommer ind på arbejdspladsen
– der kommer en ny medarbejdere ind i et team
– der identificeres udfordringer med tryghed og tillid

Projektet vi taler om er støttet af Velliv Foreningen

Arbejdshæftet med konklusioner og øvelser til at afdække og arbejde med at sikre en Tryg IT start kan hentes hos:
Bettina Prühs – Godt Arbejdsliv
Rasmus Ranmar – Impasse og
Helle Gransgaard – Psykologisk tryghed i praksis

Litteratur om det vi taler om:

Danmark nationale sundhedsprofil er en undersøgelse, der udføres hvert år af Statens Institut for folkesundhed.
Edmonson: The Fearless Organization
Timothy Clarke The 4 stages of psychological safety
Flere improvisationsøvelser kan findes ved at søge på Improøvelser eller improv game

Blogindlæg på Godtarbejdsliv.dk om psykologisk tryghed: