Tag Archive for: stressforklaring

Tag Archive for: stressforklaring

Hvorfor får man stress?
HR viden
HR viden
#12 Årsager til stress
/

Hvorfor bliver vi stressede?

I denne podcast ser Bettina Prühs på forskellige stressteorier og årsagsforklaringer.
Stress teorier kan opdeles i at opfatte stress som udefra pålagt kontra et indefra kommende fænomen.

Stressforskningen startede med Hans Selye og Walter Cannons undersøgelser i forbindelse med militærets behov for at forstå, hvorfor nogle soldater knækker under hektiske forhold. Cannons kamp/flugt reaktioner er stadig en del af vores forståelse for, hvordan vi reagerer under stressede forhold.

Stress kommer udefra

I arbejdslivsforskningen har især Karasek og Theorells Krav/Kontrol model lagt grundlaget for de teorier, der ser på udefrakommende faktorer som bestemmende for arbejdsbetingede stressreaktioner. Den model kan du læse mere om i Tidsskrift for Arbejdsliv.

Krav/kontrol modellen er kun en ud af flere teorier, der beskæftiger sig med arbejdsbetingelserne som bestemmende for individets stress niveau. Andre teorier som er værd at bemærke er især Segrists effort/reward model, som håndterer vores retfærdighedsopfattelses påvirkning af stressniveau

Stress kommer indefra

Andre teorier har beskæftiget sig med at undersøge, hvorfor vi reagerer så forskelligt på de samme betingelser. Der må være noget “inde” i os, som er medbestemmende for vores stressreaktioner. Ud fra den antagelse har især psykologen Richard Lazarus coping teori vakt gehør i den almene forståelse af, hvad man bliver stresset af. Han taler om mestringsstrategieri den kognitive proces som ligger efter en oplevet hændelse og kommer før vores reaktion på hændelse.

Også Antonovskys sense of coherence er værd at se nærmere på, når man ønsker at forstå de indefra-orienterede stressteorier.

Stress kommer både indefra og udefra

Når man skal forsøge at forstå, hvad der forårsager stress, så er der næppe tale om et fænomen, som enten opstår grundet udefrakommende faktorer eller indefrastyrede faktorer. Det er en blanding af begge dele.

Der er formentlig også et socialt element, som påvirker vores stress.

Waindwright og Calnans bog “Workstress- the making of a modern epidemic” (2002) ser på stress som et socialt konstrueret fænomen, der udspringer af en ny arbejdsforståelse og nye socioøkomiske forhold, som påvirker vores måde at forstå vores følelsesmæssige reaktioner og vores handlemuligheder overfor vores arbejdsbetingelser.

Et andet sociologisk perspektiv er udviklet af psykologen Norbert Semmer, der i 2007 udkom med en teori om, at en del af vores stress skyldes manglende social anerkendelse fra vores omgivelser (jobbets karakter, chefen og kollegernes værdisættelse m.m.), også kaldet Stress as Offense to Self (SOS) teorien.

Det er ikke helt enkelt at finde årsagen til stress, og dermed  heller ikke nogle lette løsninger. Men hovedoverskrifterne er, at Arbejdsbetingelser og krav/indflydelse skal være balanceret, du kan gøre noget ved dit stressniveau selv. Samtidig med at du påvirkes af dine omgivelsers behandling af dig og den måde vi taler om stress og fortolker vores følelser og reaktioner kulturelt.

Læs artikler om stress, arbejdsmiljø, HR viden og ledelse på Godtarbejdsliv.dk/blog eller find os på facebook: Godt ArbejdslivHR viden og HR viden Forum