Tag Archive for: sygefravær

Tag Archive for: sygefravær

Podcast 18 Pjækkeri på jobbet
HR viden
HR viden
#18 Pjækkeri på jobbet
/

Pjækker du fra jobbet? Eller måske er det bare dine kolleger, som ind imellem melder sig syg fra arbejde, uden reelt at være det.

Denne podcast samler op fra debatten om, hvorvidt de danske medarbejdere er nogle slapsvanse, der melder sig syge for et godt ord.

Er der meget pjæk fra arbejdet?

Mai Manniche BT den 31. juli 2018: “Vi har en syg sygekultur”, her kan du også se den omtalte undersøgelse fra TV2, hvor 19% siger, at de har pjækket fra jobbet i en eller anden grad.

Avisen.dk samme dag: “Ilse Jacobsen til danskerne: Alt for mange pjækker”

Simon Tørgern (HK privat) i Avisen.dk den 1. august 2018: “Sommerens mode er åbenbart medarbejderbashing”

3Fs reaktion i debatten, Redder i Avisen.dk den 1. august 2018: “Fagforbund i krig med erhvervsdronninger: I er uforskammede!

Rikke Gades Artikel fra MedHelp om arbejsevne og arbejdsvilje: Sygefravær – sygdom, pjæk eller ”slappe holdninger”?

Hvad skyldes den pjæk, eller manglende arbejdsvilje, der af opleves af nogen virksomhedsejere i dag?

Vi er nødt til at tale om pjæk og selvom der kan virke til at være store modsætninger i spil i sådan en debat, så tror jeg, at vi i sidste ende ønsker det samme:

Gode og produktive arbejdspladser

Ja, der er pjæk

Ja, der er sygefravær som skyldes sygdom

Der er også meget stress

Og en del af det skyldes dårligt arbejdsmiljø

Som kan medføre pjækkeri eller manglende arbejdsvilje om man vil

Men det kan også gå den anden vej: meget pjæk kan medføre et dårligt arbejdsmiljø med mistillid og stort arbejdspres

Og det er nåde et ledelsesansvar og et medarbejderansvar at skabe gode arbejdsbetingelser og mulighed for at melde sig syg fra arbejde, når man er syg.

Redaktør og deltager: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv.

Læs flere artikler om sygefravær og psykisk arbejdsmiljø på Bettina Prühs´ hjemmeside Godtarbejdsliv.dk/blog eller find os på facebook: Godt ArbejdslivHR viden og HR viden Forum

HR viden
HR viden
#17 Intern kommunikation (ved sygefravær)
/

I denne podcast diskuterer Bettina Prühs fra Godt Arbejdsliv intern kommunikation i forbindelse med sygefravær med Chief connectivity officer Sebastian Storm fra Storm Connect

Hvordan skal lederen bedst kommunikere med en sygemeldt medarbejder og med de interessenter, der har andel i et  sygefravær?

Det er hovedspørgsmålet vi cirkulerer omkring i denne podcast. Men vi kommer også over i nogle mere grundlæggende kommunikationsspekulationer:

Det handler om intern kommunikation, information og formidling mellem ledelse og medarbejdere i virksomheder.

Kommunikation samler eller skiller

Kommunikation er mange ting og sjældent kun formidling (så er det envejskommunikation, hvilket sjældent fungerer efter planen, da det intenderede budskab sjældent er det, informationen bliver fortolket til)

Leder: tag dit kommunikationsansvar!

Lederen skal være kommunikationsagent og sørge for at bringe informationen videre: hvis der ikke kommer noget kommunikation fra ledelsen, påstår der andre forklaringer, som medarbejderne forsøger at fortolke deres oplevelser gennem

Det skaber rygter, spekulationer, bekymring og misinformation

Man kan ikke undgå uformel kommunikation, men det er lettere at styre budskaberne, hvis man har et overblik over, hvordan den foregår.

Uformel kommunikation har stor betydning for, hvilke budskaber der sættes fokus på i en organisation. Du kan ikke forhindre den, heller ikke ved sygefravær.

Hvem er den, der ved det hele og har de interne kontakter (hvem er den formelle informationshub?)

Se mere om netværksanalyser hos Innovisor

Hvad er god kommunikation?

Der er ikke en kageopskrift på, hvad god kommunikation er, for metode og strukturer skal tilpasses den organisation der skal kommunikeres i

Kommunikation og ledelse er to sider af samme sag. “Hvis du ikke formår at kommunikere, formår du heller ikke at lede” (Sebastian)

Ifølge Mikkel Jørnvil, ledelsesrådgiver i Nordea lister er der seks ledelsesgrundstoffer:

 • Humor
 • Empati
 • Selvindsigt
 • Refleksion
 • Fornuft
 • Mod

Disse seks grundstoffer kan også siges at kendetegne god kommunikation (ifølge Sebastian Storm)

Hvordan implementerer man god intern kommunikation i praksis?

Besvar spørgsmålet: Hvad vil vi gerne have karakteriserer vores virksomhed?

Hvilke medarbejdertyper har vi og hvad ønsker de?

Hvad vil vi gerne have medarbejderne siger om os?

Stik en finger i jorden: husk at tilpasse kommunikationsformerne efter medarbejdernes kommunikationsbehov

Etabler de strukturer, der vil  have den ønskede effekt: eksempelvis tavlemøder, chatfora, åben dør politik.

Kommunikation under sygefravær

I historien om Allan, som bliver sygemeldt med stress er det løbende spørgsmål: Hvordan kommunikerer Allans chef bedst med Allan og hans behandler, hans kolleger osv.?

Selvom Sebastian ikke vil give en generel opskrift på, hvordan det bør gøres, så kommer vi gennem samtalen frem til nogle gode råd til Lederen i hvert fald i dette eksempel

 1. Inden lederen kommunikerer med Allan, skal han være opmærksom på, hvilket relation der er mellem dem.
 2. Der skal helst være skabt en kommunikationskultur, for at kunne formidle informationen troværdigt
 3. Aftal med Allan, hvem der må vide hvad.
 4. Pas på med ikke kun at have fokus på det faglige, de menneskelige aspekter skal også rummes i moderne ledelse. Nogle gange kan det måske være en fordel at distancere kommunikationen for at skabe en tryghed i dialogen, hvis den er sårbar. Men der skal også være plads til at kunne udtrykke og modtage de mere humane sider af arbejdsrelationen.
 5. Hold nogle mundtlige fysiske (hvis muligt) statusmøder, ledere informerer om, hvilket aftaler der er lavet med Allan pt.

Læs flere artikler om sygefravær og psykisk arbejdsmiljø på Bettina Prühs´ hjemmeside Godtarbejdsliv.dk/blog . Find Sebastian Storms hjemmeside på Storm connect

eller find os på facebook: Godt Arbejdsliv, Storm Connect,  HR viden og HR viden Forum

Robuste organisationer
HR viden
HR viden
#6 Organisatorisk robusthed
/

Organisatorisk robusthed

Robusthed -ikke hos individet!

Rikke Gade og Bettina Prühs (læs mere om Bettina og Rikke og HR viden her) taler om, hvad robusthed er for en størrelse og hvordan organisatorisk robusthed kan hjælpe virksomhed og medarbejdere til at skabe en øget modstandsdygtighed overfor stress og sygefravær.

Den robusthed der tales om i vores podcast er inspireret af Kupers og Albanis arbejde i blandt andet bogen Turbulence. A Corporate Perspective on Collaborating for Resilience.

Kodeordet hos robuste arbejdspladser er selvfølgelig først og fremmest forebyggelse. Man skal forebygge stress på arbejdspladsen ved at sikre god trivsel, en høj grad af Social Kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) og det er oplagt at skelne til de 6 guldkorn, som arbejdslivssforskningen tit fremhæver til at understøtte et tilpas stress niveau på arbejdspladsen.

 

De 6 guldkorn:

(se blandt andet Tage Søndergaard Kristensens forskning)

 1. Indflydelse
 2. Mening
 3. Forudsigelighed
 4. Anerkendelse (belønning)
 5. Rimelige krav og ikke mindst
 6. Social støtte.

Især forudsigelighed og social støtte er i fokus, når der skal arbejdes med at gøre en organisation robust. Hvis man skal øge modstandsdygtigheden på en arbejdsplads, skal der informeres grundigt og være en samarbejdskultur som sikrer, at vi tager et fælles ansvar for stress og arbejdspres.

 

Fire parametre for organisatorisk robusthed

Kupers og Albani arbejder med mange forskellige perspektiver man bør vurdere resiliens (eller robusthed) ud fra, når man arbejder med et system. Når disse tanker koges sammen, kan det opgøres i fire robusthedsparametre, der er relevante at arbejde med i forhold til sygefraværskriser og stress.

 • Modstandsdygtighed (evnen til at forebygge)
 • Håndteringskapacitet (evnen til at opdage og handle på mistrivsel)
 • Tilpasningsevne (evne til at sikre de involverede medarbejder OG produktivitet under en krise)
 • Læringskompetence (evnen til at opsamle viden, skabe erfaringen, udbrede viden og tilpasse organisationen efter den)

Man kan være mere robust på et parameter og mindre robust på et andet. Læs mere om de fire parametre og vurdering af dem på GodtArbejdsliv.dk

Skriv til os på info@hrviden.dk , hvis du har nogle input, spørgsmål eller ønsker til vores podcasts.

Hvad var godt & skidt?
Hvad vil du høre om i fremtidige podcasts?

Og anmeld os meget gerne på Itunes.