Tag Archive for: team

Tag Archive for: team

Teamflow #52
HR viden
HR viden
#52 Teamflow - samarbejde i optimale processer
/

Gæster

Line Hviid, finde hende på Linkedin elller på Lineh.dk

Rasmus Gøthgen, find ham på Linkedin eller på rasmusgothgen.com

Tilsammen driver de Flowcamp og de er værter på podcasten De Agile Rødder

I november afholdt Rasmus og Line et webinar, hvor de fortæller mere om deres tanker bag konceptet, se webinaret her.

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv og  HR viden

Hvad vi taler om, når vi mener flow i samarbejde, i teams og for den enkelte

Agilitet: metode til at arbejde med komplekse opgaver

WIP: Work In Progress Limit

LEAN: Procesoptimering, skabt i japan i bilindustrien, brugt globalt til optimering af relativt standardiserede metoder på samlebånd, kontor mm.

Hvordan får vi bedre flow i opgaveprocessen?

  1. Kortlæg jeres inflow-delivery proces. SAMMEN MED medarbejderne beskrives arbejdsprocessen
  2. Synliggør hvilke opgaver I arbejder på hver især
  3. Lyt tålmodigt til dine medarbejderes input

Hvis nogen savner at forstå Rasmus´reference til egern, så kan jeg kun opfordre til, at man ser den bedste Pixar film nogensinde: Up