Tag Archive for: teamudvikling

HR viden
HR viden
#51 En Psykologisk tryg start på jobbet
/

Gæster

Helle Gransgaard, Psykologisk tryghed i praksis

Rasmus Ranmar, Impasse

Vært og producent: Bettina Prühs, Godt Arbejdsliv

Find også HRviden og Bettina på facebook: Godt Arbejdsliv,  HR viden og HR viden Forum

En podcast om et projekt, der har udviklet en metode til at skabe bedre indgang på jobbet for unge (IT)medarbejdere

Oplevelsen af mental sundhed er udfordret hos de unge. Det skaber også en opgave på arbejdspladserne, der skal tage godt imod de unge, når de starter på arbejdspladserne og skal indgå i teams.

Det kan blive en bedre oplevelse, der sikrer medarbejdernes trivsel og optimerer virksomhedens performance.

Psykologisk tryghed kan udvikles som personlig og som team kompetence gennem improvisationsøvelser.

Hør om psykologisk tryghed, improvisation og hvordan det kan medvirke til at styrke teams og mental trivsel

(nogle af) konklusioner fra Tryg ITstart projektet:

 • Ansvaret for psykologisk tryghed ligger både i forhold til dig selv og for andre
 • Læring kræver åbenhed
 • Relationskompetencer
 • Psykologisk tryghed er en ledelsesopgave (formel og uformel ledelse)

Brug vores materiale fra Tryg ITstart projektet, når

– en ny ung medarbejder kommer ind på arbejdspladsen
– der kommer en ny medarbejdere ind i et team
– der identificeres udfordringer med tryghed og tillid

Projektet vi taler om er støttet af Velliv Foreningen

Arbejdshæftet med konklusioner og øvelser til at afdække og arbejde med at sikre en Tryg IT start kan hentes hos:
Bettina Prühs – Godt Arbejdsliv
Rasmus Ranmar – Impasse og
Helle Gransgaard – Psykologisk tryghed i praksis

Litteratur om det vi taler om:

Danmark nationale sundhedsprofil er en undersøgelse, der udføres hvert år af Statens Institut for folkesundhed.
Edmonson: The Fearless Organization
Timothy Clarke The 4 stages of psychological safety
Flere improvisationsøvelser kan findes ved at søge på Improøvelser eller improv game

Blogindlæg på Godtarbejdsliv.dk om psykologisk tryghed:

HR viden
HR viden
#48 Virtuel teamudvikling
/

Hvordan udvikler man de sociale relationer i et virtuelt samarbejde?

Gæst Founder af Knowie Kalle Clausen-Bruun

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv, HR viden og HR viden Forum

Denne podcast undersøger, hvordan vi få udvikling det gode teamsamarbejde, når teamet sidder spredt ud i tid og rum.

Gode råd til den leder, der har opgaven i at sikre det sociale aspekt af samarbejdet

Skab nogle sociale og personlige referencepunkter til hinanden, det giver tryghed og tillid til kollegerne, som er nødvendig for at være et højt performende team

Et studier viser, hvor ubehageligt networking opleves, hvis vi gør det for vores egen skyld: Learn to love networking

Derfor:

 1. Gør det sjovt og hyggeligt at lære kollegerne at kende. Det er nødvendigt for alle parter. Det er en ledelsesopgave at initiere de nødvendige små mellemrum, hvor teamet kan få den uformelle kendskab til hinanden
 2. Vær helt tydelig på, hvorfor det her er vigtig og hvad der forventes af den enkelte
 3. Vælg aktiviteter og processer hvor deltagerne enten kan købe ind på formålet, eller aktiviteten i sig selv. At møde op til en virtuel fredagsbar fordi et eller andet skal vi jo gøre bliver hurtigt nedprioriteret af mange deltagere. Vi skal undgå ”Let’s get it over with, so we can get back to work”.
 4. Gå selv forrest i at udvise “sårbarhed” ved at dele noget personligt. og træk dig så lidt tilbage, så teamet kan have det sjovt sammen, også ind imellem uden lederen

Ideer til, hvordan man kan have det sjovt med et virtuelt team:

Julefrokost og jul på kontoret: hvordan gør vi det i år?

Det vi også taler om:

At kende kollegerne øger livsglæden, (også) derfor skal vi gøre det til en prioritet at sikre arbejdsglæde: Making joy a Priority at work, Alex Liu, Kearney

Bruce Tuckmans udviklingsmodel: (udviklet i 1965) “forming (forventing) , storming (frustration), norming (tilpasning), performing (præstation), mourning (denne fase er senere tilføjet til at beskrive den proces der foregår, når teamet opløses)

Semantiske polariteter

Amy Edmonson: Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams, Author(s): Amy Edmondson Source: Administrative Science Quarterly, Vol. 44, No. 2 (Jun., 1999), pp. 350-383 Published by: Johnson Graduate School of Management, Cornell University

Podcast 45 Trivselssamtaler
HR viden
HR viden
#45 Trivselssamtaler i teamet
/

1o punkter til at sikre den gode trivselssamtale

 1. En god trivselssamtale kræver forberedelse. Sørg for at medarbejderne kender til trivselssamtalens formål, ramme og indhold inden afholdelse af trivselssamtalen.
 2. Udsend dagsorden i god tid, så medarbejderne er godt forberedt og klædt på til at indgå i dialogen. (Udarbejd gerne dagsorden sammen med TRIO (AMR og TR).
 3. Vær en god, imødekommende og lyttende mødeleder.
 4. Skab et psykologisk trygt rum, hvor du som leder gør det trygt for medarbejderne at deltage.
 5. Læg op til dialog og skab betingelser for en lærings- og feedbackkultur for alle parter.
 6. Udskiftning af tavshed med åbenhed og ærlighed og af frygt med engagement.
 7. Reager konstruktivt på input – uanset kvaliteten.
 8. Lyt aktivt til medarbejderne og brug åbne og anerkendende spørgsmål til at fremme forståelsen og støt medarbejderne i at være nysgerrige på hinandens bidrag.
 9. Hold den gode og anerkendende tone – det er et fælles ansvar.
 10. Formuler en konklusion af trivselssamtalen sammen med medarbejderne. Det er afgørende, at I følger op på trivselssamtalen og på det aftalte.

Danmarks mentale sundhedsdag

Afholdes i 2021 den 14. oktober (hele uge 41, dvs 9.-15. oktober) Tag en snak om jeres mentale sundhed – det er også at øve sig på at tale om den fælles trivsel Læs mere på GodtArbejdsliv.dk/DMS

eller hos Velliv Foreningen.

 

Redaktør og værtinde: Bettina Prühs, læs flere artikler om trivselsamtaler på Godtarbejdsliv.dk/blog

Gæst: Birgitte Glifberg fra GLIFBERG PROCESSER

Find os på facebook: Godt Arbejdsliv, GLIFBERG PROCESSER,  HR viden og HR viden Forum 

Blogindlæg på Godtarbejdsliv.dk/blog: Hvordan holder man en god trivselssamtale? 

Tag Archive for: teamudvikling